Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.03.2020 04:48:46
Dobrý den. Jako sběratel minerálů mám ve sbírce i 6 vzorků Autunitu s toho 2 vzorky MetaAutunitu každý o velikosti asi 1,5x1,5cm a zbylé vzorky od 1,5x2 až 3x5 cm. Ty menší vzorky tvoří samotné krystaly Autunitu a ty větší tvoří jen povlak Autunitu na nějakém minerálu. Většinou lokalita Fojtov. Je možné nějaké zdravotní riziko co se radioaktivity týče? A je možný problém s Radonem?
Mám je s ostatními UV minerály jen ve vitríně.
Děkuji Filip M.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z Vámi uvedených informací, tedy bez údajů o aktivitě vzorků, bohužel nelze odpovědět jednoznačně. Minerály obsahují vedle jistého podílu uranu (a jeho dceřiných produktů) i velké množství nečistot. Dle rozměrů vzorků by tedy hmotnostní aktivita neměla být vysoká. Navíc uvádíte, že jsou vzorky uskladněné ve vitríně a nejste tedy s nimi dlouhodobě v kontaktu. Na základě toho si troufám tvrdit, že žádné zdravotní riziko nehrozí.
Pokud chcete mít jistotu, můžete se s prosbou na proměření obrátit na některé z našich Regionálních center (kontakty jsou na našem webu), nebo na Státní ústav radiační ochrany. Kolegové si jistě rádi prohlédnou tyto nádherné minerály.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)