Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 19.02.2020 13:17:22
Dobrý den, jsem lékař, pracoval jsem na operačních sálech v Německu, kdy pojízdný rentgen obsluhoval střední zdravotnický personál - instrumentáři, absolvovali 1x za 2 roky jednodenní školení o ochraně práce se zdroji záření...a byli samozřejmě náležitě seznámeni s přístrojem. Není něco podobného možné i u nás?? Polovina sester mají vysokoškolské vzdělání a stejně se musí volat a často tedy čekat, než přijde rentgenový asistent.
Navíc každá osoba "navíc" zvyšuje riziko infekce a prodražuje provoz.
Jak se k tomu staví naše legitlativa?
Prosím o srozumitelnou a ev. praxi blízkou odpověď.
Děkuji.
MUDr. Jiří Teplý
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

činnosti zdravotnického personálu jsou zcela v gesci Ministerstva zdravotnictví, do toto SÚJB nezasahuje. Ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. je specifikováno, kdo může obsluhovat je pojízdný rtg.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)