Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 04.02.2020 13:42:35
Dobrý den, zajímalo by mne, jak nebezpečné pro pacienta je radiační záření při vyšetření DXA kyčle a bederní páteře při použití přístroje Lunar GE iDXA a Lunar Prodigy Advance. A zda je možné (např. chybou lidského faktoru operátora nebo chybnou manipulací s přístrojem), úroveň záření předávkovat.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Dávky záření jsou při tomto typu vyšetření velice nízké, zdravotní riziko Vám nehrozí. Konstrukce přístroje takovouto chybu (předávkování) znemožňuje

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)