Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 29.07.2019 20:13:22
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na přítomnost radionuklidů ve dřevě. Vím, že už o tom bylo napsáno hodně, a že i zdejší úřad se k této otázce opakovaně vyjadřoval. Přesto by mne zajímalo, vzhledem k tomu, že například podle informací z médií na Slovensku pravidelně na hranicích zajišťují vlaky se dřevem z Ukrajiny, které překračují stanovenou hladinu radioaktivity, jak je to s obsahem stroncia 90 ve dřevě, zda se také monitoruje, resp. zda je vhodné vyžádat atest či nechat změřit např. pokud chceme stavět dům ze dřeva nebo pořizujeme palivové dříví, které není z ČR? Je to tak, že veškeré stroncium z Černobylu se již přeměnilo na yttrium a co to znamená? Většinou se totiž v souvislosti se stromy (dřevem) zasaženými spadem z Černobylu hovoří o přítomnosti cesia 137, přitom úniky stroncia při havárii byly údajně také obrovské.
Dále bych se chtěla zeptat na rizika resp. doporučení při cestování na severozápadní Ukrajinu, kde jsem již byla několikrát. V médiích se pravidelně objevují informace, že v místních potravinách na Ukrajině (někdy i Bělorusku) bývá zjištěn obsah radionuklidů (mj. bylo uvedeno, že stroncia 90, bylo to ve mléce konkrétně), které překračuje bezpečnou hranici, většinou se jedná o nějaké místní výrobky či menší farmy. Zajímalo by mne tedy, zda je bezpečnější potraviny při cestě na (hlavně severozápadní) Ukrajině kupovat a konzumovat, resp. zda je nejjistější nakupovat jídlo ve velkých supermarketech? V souvislosti s cestami na Ukrajinu bych se taky chtěla ještě uvést, že jsem několikrát navštívila místní festival (bylo to konkrétně v Kyjevě), kde je zvykem tancovat kolem ohně a skákat přes něj a je tam spousta lidí, tak mne napadlo zda je lepší být obezřetná a takové akci se vyvarovat a zda jsem se tak mohla vystavit bezpečí (radiaci z ohně), když samozřejmě není jistota, odkud to dřevo na oheň vlastně pochází (i když to byla organizovaná akce přímo ve městě), navíc internetem kolují informace, že z okolí Černobylu se občas nějaké dřevo nelegálně vytěží a vyváží, i když je tam zakázaná zóna.
Děkuji moc za odpověď a omlouvám se za možná hloupé dotazy.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

jak již zde bylo uvedeno dříve, vše kolem nás je radioaktivní. Tato radioaktivita je jak přírodní, tak důsledkem lidské činnosti. Co se týče Stroncia 90, tak tento netěkavý radionuklid se vyskytoval ve formě větších aerosolů, a proto byl jeho dopad omezen převážně na území v bezprostředním okolí elektrárny. V menším množství se však dostal i do větší vzdálenosti, jeho příspěvek ale neovlivní významně ozáření obyvatel.
Není pravda, že veškeré Stroncium 90 z Černobylské havárie se přeměnilo na Yttrium 90, neboť poločas rozpadu Stroncia 90 je 28,79 let, což znamená, že se zatím za 33 let od havárie přeměnila více jak polovina.
Kromě dřev pocházejících z bezprostřední blízkosti Černobylu nelze očekávat extrémní hodnoty radioaktivity, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel žijících v domě zhotoveného z tohoto dřeva. Máte-li přesto obavy, požadujte od dodavatele výsledky gamaspektrometrického měření obsahu Cesia 137 v dodávaném dřevě. Případně si můžete takové měření sám objednat. Měření poskytuje řada firem nebo institucí (např. Státní ústav radiační ochrany provádí taková měření, včetně vydání certifikátu o výsledcích).
Co se týče jídla na Ukrajině, tak pokud chcete mít jistotu, že potraviny nebyly vypěstovány v okolí Černobylu a mohly by být kontaminovány, pak jej nakupujte v obchodech.
Při hoření dřeva sice může docházet k uvolňování případných radionuklidů a jejich následné vdechnutí, avšak takto získaná dávka, vzhledem k době, kterou je budete vdechovat a množství uvolněných radionuklidů, bude zanedbatelná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)