Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 15.01.2019 13:33:09
Dobrý den,
při objednávání materiálu - oceli požadujeme od našich dodavatelů potvrzení, že hodnota hmotnostní aktivity ionizujícího záření nepřesahuje 100 BQ/kg. Nikdo z nás však již neví na základě jakého předpisu tento požadavek vznikl a zda je stále oprávněný.
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ohledně Vašeho dotazu a uvedené aktivity Vám sdělujeme, že tato hodnota odpovídá uvolňovací a zprošťovací úrovni hmotnostní aktivity pro Co-60 (viz příloha č. 7 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje), který je hlavním kontaminantem v běžně produkované oceli. Při nepřekročení těchto aktivit, je možné s předmětem zacházet bez regulace SÚJB. Produkce oceli a železa se dále řeší předpisy pro tavbu a zpracování, to je však nad rámec kompetence SÚJB. Z praxe chci ještě zmínit, že v některých případech je nějaká hodnota, vždy nižší než uvádíte, požadována zákazníkem a to v rámci vnitřních obchodních dohod.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)