Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Etalony a nevyznamne zdroje 22.11.2018 11:41:53
Dobrý den, uvažujeme o nákupu několika etalonů pro výzkumné a kalibrační účely. Konkrétně se jedná o 133Ba(0,9MBq), 241AM(9kBq), 137Cs(9kBq), 55Fe(0,9MBq). Jsou potřeba nějaká speciální opatření pro zajištěné bezpečnosti na pracovišti v místech, kde budou etalony uskladněny? Mám na mysli stínění (trezory), apod. Je potřeba stínit nevýznamné zdroje (případně i drobné zdroje), které svojí aktivitou převyšují aktivitu přirozeného pozadí? Předem děkuji za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Michaela Martinkova)
Dobrý den,

obecně před ionizujícím zářením můžeme uplatnit ochranu časem, vzdáleností a stíněním. Pokud se jedná o nevýznamné a drobné zdroje ionizujícího záření, výrobce může tyto etalony vhodným způsobem odstínit v ochranném pouzdře, pro gama záření např. olověnou destičkou. Nemusí to být ale podmínkou, záleží na typu a na druhu zdroje. Etalony pro kalibrační účely jsou používány na mnoha pracovištích (výzkumné ústavy, školy, laboratoře). Obvykle bývají uloženy na místech k tomu určených (např. zvláštní místnost či skladovací místnost, uzamykatelné skříně v laboratoři), kde je zaručeno, že s těmito zdroji nebudou nakládat neoprávněné osoby a budou se používat pouze po dobu nezbytně nutnou pro práci. Etalony samotné můžete uložit i do uzamykatelné skříňky či kovového trezorku. Speciální ochrana tedy není třeba.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)