Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

vyřazení C ramene 18.06.2018 14:11:43
Dobrý den, máme nefunkční Crameno, které je již vyřazeno z evidence zdrojů IZ, jelikož není možné ho opravit. Firma přístroj zatím likvidovat nechce, chce si ho nechat pro případný prodej. Přístroj je uložen ve skladu a označen cedulí mimo provoz. Chtěla jsem se zeptat zda je vše tak jak má být nebo se má přístroj ještě nějak zabezpečit nebo ještě udělat něco jiného? A dále pokud je vyřazen ze ZIZ spadá ještě jeho kontrola pod rtg.oddělení?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Hanka)
Dobrý den,

s Vaším dotazem se prosím obraťte na místně příslušné Regionální centrum SÚJB (kontakty naleznete v sekci O SÚJB / Kde nás najdete + spojení / Spojení na regionální centra SÚJB).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)