Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 09.10.2017 09:09:09
Dobrý den, vyhl. 422/2016 v příloze č. 11 předepisuje četnost zkoušky dlouhodobé stability URZ, u kterého uplynula doporučená doba používání. Je možno podle této tabulky bez dalšího posouzení, vyjádření a souhlasu SÚJB URZ dále používat neomezeně za dodržení předepsané četnosti zkoušek?
(Vložil(a): Václav Vondruška)
Dobrý den,

K používání URZ, u kterých uplynula doporučená doba používání není vydáváno žádné zvláštní stanovisko SÚJB nebo dokonce povolení. SÚJB při psaní nového atomového zákona uznal, že systém zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) a zkoušek provozní stálosti dostatečně zajišťuje bezpečnost zdroje a firmy s povolením k provádění ZDS posuzují stav URZ dostatečně kvalifikovaně.
Při zvýšené četnosti ZDS je potom na uživateli, zda je pro něj ekonomicky výhodné URZ při takto nastavené četnosti dále používat, nebo URZ předat k recertifikaci či přepracování s následným vydáním nového osvědčení a nové doporučené doby používání.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)