Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Hodinky s tritiovým osvětlením 03.06.2016 20:25:13
Na trhu i v ČR jsou poměrně běžně dostupné hodinky s označením T25 kde aktivita GTLS zdrojů nepřesahuje 1GBq. Takové hodinky jsou tedy pod zprošťovací úrovní pro Tritium. V zahraničí nicméně existují výrobci, kteří používají technologii T100 (kapsle GTLS naplněné větším množstvím Tritia) což odpovídá cca 4GBq. Zajímal by mne názor SUJB na možnost povolení těchto hodinek pro český trh. Jakou dokumentaci by bylo nutné předložit pro vystavení povolení pro tento produkt?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

s ohledem na různorodost spotřebních výrobků, je potřeba přímo kontaktovat SÚJB se všemi dostupnými materiály zahraničního výrobce, aby bylo možné správně kategorizovat zdroj ionizujícího záření, resp. spotřební výrobek. Bez těchto podkladů není možné dotaz jednoznačně zodpovědět.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)