Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Stará důlní díla 12.03.2008 21:55:39
Nemohu se nikde dopídit informace, zda je v okolí Loun nějaké staré důlní dílo. Na stránce geofondu nefunguje archiv. Pomůžete?
(Vložil(a): Petr Konopásek)
Z vašeho dotazu není jasné, o jaká důlní díla se zajímáte. Se svým dotazem se obraťte na Český báňský úřad nebo na Ministerstvo průmysli a obchodu. SÚJB provádí dozor nad dodržováním atomového zákona a zákonů souvisejících se zákazem chemických a biologických zbraní.
(Za SÚJB: sujb)