Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Bezpečnost JETE 27.03.2011 18:39:36
dobrý den, patrně došlo k nedorozumění.
""Co se týká skladu VJP, tento je projektován jako "suchý", VJP je skladováno v samostatné budově v obalových souborech.""

Bazén vyhořelého paliva je umístěn vedle reaktorové šachty uvnitř kontejnmentu, takže výměna paliva probíhá v uzavřeném prostoru kontejnmentu - zdroj: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/technologie-a-zabezpeceni/8.html#2
Tak ještě jednou. Jak je zajištěno chlazení "čerstvě" vyhořelého paliva? To je např. problém bloku č.4 Fukušima Daiiči po jeho odstávce a vyjmutí paliva do bazénu.
P.Holub
(Vložil(a): Pavel Holub)
Jsou-li bloky odstaveny, nedochází k žádným ztrátám vody odparem z chladících věží , odvod zbytkového tepla probíhá přes okruh technické vody důležité (okruh prakticky beze ztrát vody). Navíc jsou v areálu ETE zásoby vody (2x15000 metrů kubických v zásobních nádržích a v okruhu CCHV), čímž je zajištěn dlouhodobý odvod zbytkového tepla.
(Za SÚJB: sujb)