Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Bezpečnost JETE 25.03.2011 14:29:05
Dobrý den, na otázku ztráty chladícího media z řeky Vltavy (resp. z ÚN Hněvkovice) jste neodpověděl. Tato otázka nabývá důležitosti v souvislosti se zplavněním Vltavy, kdy by mohlo dojít k havarii lodě a jakýmkoli způsobem byl omezen přívod vody k napáječi. Jaké stanovisko vydal Váš úřad v souvislosti s pokusy o zplavnění Vltavy, vybudování vrat v ÚN Hněvkovice, tzn. ke všem okolnostem ohrožujícím bezpečné chlazení JETE?
(Vložil(a): Michal Novotný)
Stanovisko ke splavňování Vltavy úřad nevydal. Tato akce chlazení ETE neovlivní, i po případném splavnění bude nadále v ÚN Hněvkovice dostatek vody. Provozní předpisy ETE počítají se situacemi, kdy dojde ke ztrátě dodávky vody z Hněvkovic. V takovémto případě by byl výkon bloků ETE snížen podle provozních předpisů řízeným způsobem a bloky by byly následně postupně odstaveny. Jsou-li bloky odstaveny, nedochází k žádným ztrátám vody odparem z chladících věží , odvod zbytkového tepla probíhá přes okruh technické vody důležité (okruh prakticky beze ztrát vody). Navíc jsou v areálu ETE zásoby vody (2x15000 metrů kubických v zásobních nádržích a v okruhu CCHV), čímž je zajištěn dlouhodobý odvod zbytkového tepla.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)