Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

situace v Japonsku 12.04.2011 18:54:40
Dobrý den, podle organizace Association de controle de radioactivité dans l'ouest, která dělala rozbory půdy v oblasti japonské lokality Iitate, ve vzdálenosti kolem 40 km od Fukushimy, je půda zamořena radioaktivním jódem až 1,9 milionů becquerelů na čtvereční metr a cesiem 137 až 39 600 becquerelů na kg. Jestliže jód v relativně kratší době přestane být radioaktivní, jinak je tomu s cesiem. Podle vašeho názoru: je vhodné přesídlení obyvatelstva? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Eva Nursová)
Podle mezinárodně uznávaných kritérií (jsou zakotvena v naší vyhlášce o radiační ochraně) je dočasné přesídlení obyvatel na 30 dnů odůvodněno, pokud by tímto opatřením byla odvrácena efektivní dávka nejméně 30 mSv. Pokud se na uvedené efektivní dávce bude podílet jen vnější ozáření z kontaminovaného terénu, pak odpovídající průměrný příkon efektivní dávky bude 30mSv/30d=1mSv/1d=42 mikroSv/h. Takovému dávkovému příkonu odpovídá trvalá kontaminace terénu cesiem 137 v hodnotě cca 20 MegaBq/m2. Z hmotnostní aktivity vzorků půdy nelze, bez dalších údajů (suchý/mokrý vzorek, z jaké plochy a do jaké hloubky byl odebrán), hodnověrně plošnou kontaminaci terénu odhadnout. Co se týká Vámi uváděného konkrétního místa (vesnice Iitate), pak podle japonských údajů tam vzorek půdy odebraný 17.4. vykázal 12,2 kBq/kg I-131 a 22,3 kBq/kg Cs-137.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)