Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 24.02.2023 08:19:15
Dobrý den,
ráda bych požádala o radu v následujících dvou případech: 1) Jakým způsobem mohu zjistit, zda je RTG zařízení, klasifikované jako "drobný zdroj ionizujícího záření“, nahlášeno/registrováno na SÚJB? V případě, že ohlášení nebylo učiněno, je bezpodmínečně nutné zjednat nápravu? Jaké z toho plynou důsledky pro jeho provozovatele, v případě prodlení? 2) Jakým způsobem je možné provést likvidaci již nefunkčního RTG zařízení, resp. jeho drobného zdroje IZ (rentgenky)? Musí být současně odhlášeno prostřednictvím SÚJB? Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
zde uvádíme odpovědi na vaše dotazy:

Jakým způsobem mohu zjistit, zda je RTG zařízení:
• klasifikované jako "drobný zdroj ionizujícího záření" - klasifikace zdroje by měla být uvedena v dokumentaci přístroje od dodavatele.
• nahlášeno/registrováno na SÚJB? - kontaktovat místně příslušné regionální centrum SÚJB s konkrétním dotazem.
• v případě, že ohlášení nebylo učiněno, je bezpodmínečně nutné zjednat nápravu? - ano, jedná se o povinnost danou § 11 odst. 1 Atomového zákona (AZ)

Jaké z toho plynou důsledky pro jeho provozovatele, v případě prodlení? – jedná se o přestupek dle § 71, za který lze uložit pokutu dle § 187 odst. 1. AZ.

Jakým způsobem je možné provést likvidaci již nefunkčního RTG zařízení, resp. jeho drobného zdroje IZ (rentgenky)? - ekologická likvidace (olej v rentgence), lze se obrátit i na některé firmy (není to povinnost), které ekologickou likvidaci zajistí a vydají doklad o likvidaci RTG zařízení.

Musí být současně odhlášeno prostřednictvím SÚJB? – ano, jedná se o povinnost danou § 71 odst 1 písm. a), b) AZ.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)