Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 03.05.2019 09:00:31
Dobrý den, chtěl bych poprosit o odpověď. Do firmy jsme zakoupili Drobný zdroj ionizujícího záření - analyzátorový spektrometr chem. složení slitin. Dodavatel nám předal Pravidla bezpečného zacházení při obsluze a údržbě analyzátoru, v kterých jsou však uváděny "povinnosti" odkazující se na neplatný zákon 18/1997 Sb. a V 307/2002 Sb. Požádala jsem o aktuální. Byla mi zaslána odpověď: ": Legislativa je platná k datu schvalování přístroje SUJB a takto je to v pořádku + schválené SUJB. Je to v pořádku? Děkuji. Králíčková
(Vložil(a): Lenka Králíčková)
Dobrý den,

v pořádku to není. Držitel povolení je povinen udržovat dokumentaci aktuální a v souladu s platnou legislativou.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)