Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Zkoušky dlouhodobé stability 21.01.2018 10:27:36
Prosím o informaci, zda držitel povolení - osoba provádějící zkoušku dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření - musí zasílat SÚJB kopii protokolu o úspěšném provedení zkoušky
(Vložil(a): Václav Vondruška)
Dobrý den,

ano, držitel povolení musí "předávat SÚJB protokol s výsledky měření a hodnocení vlastností ZIZ".
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)