Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 06.04.2017 11:31:04
Dobrý den, vyrábíme řídicí systémy pro jaderné elektrárny BTII a BTIII. Zda naše zařízení patří pod zařízení dvojího použití nebo pod vybraná zařízení (dle vyhl.375/2016 a 376/2016), a zda je potřeba žádat o povolení k transferu pokud se zařízení pohybuje pouze po území ČR? Předem děkuji za odpověď
(Vložil(a): Irina Sojková)
Dobrý den,

stran Vašeho dotazu na zařazení řídících systémů pro jaderné elektrárny uvádíme, že řídící systémy pro jaderné elektrárny patří obvykle mezi tzv. vybrané položky v jaderné oblasti dle vyhlášky č. 375/2016 Sb. Nicméně bez znalosti konkrétního určení, parametrů a povahy daného systému nelze zařazení této položky přesněji specifikovat. Pokud se ovšem předmětná technologie pohybuje pouze na území ČR, není třeba využívat tzv. institut ohlašovatele, který je určen pouze pro transfery jaderných položek mezi členskými státy EU.

(Za SÚJB: Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení)