Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 03.10.2016 23:23:50
Vážené dámy a pánové,
na stránkách SÚJB je uvedeno, cituji:
Nový atomový zákon vyšel ve Sbírce zákonů. Zákon má číslo 263/2016 a částka Sbírky zákonů č. 102 s ním byla rozeslána 10. srpna 2016.
Na webu jsem bohužel nenašel informaci o prováděcích vyhláškách k novému atomovému zákonu. Prosím o vaše vyjádření.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem se loučí
Otakar J. Mika
(Vložil(a): Otakar Jiří Mika)
Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, jsou v současné době připravovány a budou publikovány ve Sbírce zákonů tak, aby nabyly účinnosti současně s novým zákonem, tj. k 1. 1. 2017.
(Za SÚJB: sujb)