Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Uvedení importovaného RTG zařízení na trh EU 27.06.2016 10:17:08
Dobrý den,
chceme na trh EU uvést RTG zařízení pro detekci nežádoucích předmětů v sáčcích se zabaleným zbožím (například zda v sáčku s bonbony není kousek plastu, matice, skla, atd.) Tyto typy zařízení se běžně používají v potravinářském průmyslu v EU.
Zajímá nás, jaké všechny administrativní úkony je nutné udělat pro prodej zařízení v EU. Výkon zdroje záření je 100 KV, 3,5 mA.

Děkuji
Brýl
(Vložil(a): Zdeněk Brýl)
Dobrý den, co se týče uvádění na trh v České republice je nutné být držitelem povolní dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen AZ), za podmínek ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přičemž náležitosti žádosti jsou uvedeny v následujících ustanovení AZ a prováděcích předpisech. Vzor žádosti je k dispozici na http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-spravni-rizeni-tld-audit-hlaseni-dovozu-atd/ .

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)