Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: rtg a ct v těhotenství 10.06.2010 20:03:01
Vaše odpovědi opravdu uklidňují,možná jsme vystresová z těch všude výstražných tabulek a nápisu,TĚHOTNÝM VSTUP ZAKÁZÁN!!!!!! Proč to tedy je tak důsledně všude napsáno?musí se podepisovat prohlášení atd.Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Používání výstražných tabulek najdete ve všech oborech lidské činnosti, kde se předpokládá jakékoliv riziko poškození zdraví. Např. u elektrických přístrojů najdete vždy upozornění na nebezpeční úrazu elektrickým proudem, přestože přístroje jsou konstruovány tak, aby bylo toto riziko co nejmenší. Ochrana zdraví těhotných žen (a mladistvých) je požadována mimo jiné i zákoníkem práce.
Také radiační ochrana vychází z konzervativního předpokladu (s vysokou mírou opatrnosti), že jakákoli dávka záření působící na člověka je spojená s potenciálním zdravotním rizikem, ačkoli dodnes neexistují přímé důkazy o tom, že by i velmi malé dávky mohly vyvolat vznik určitého poškození.
Více podrobností najdete v našem článku "Používání rentgenů - lékařské ozáření"
(Za SÚJB: sujb)