Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 06.11.2009 12:10:54
Dobrý den,
i já mám podobný dotaz. Je mi 28 let a za svůj život jsem již byla mnohokrát rentgenována. V dětství s kyčlemi (mnohokrát, ale přesné číslo nevím), v dospívání několikrát rtg zubů (cca 3x). Za poslední rok jsem absolvovala 2x rtg zubů (celkem 3 snímky), 1 rtg bederní páteře (3 snímky), 1 urografii (2 nativní snímky, 3 s kontrastní látkou). Nyní mě chtějí poslat opět na rtg celé páteře, ale bojím se toho a chci se tomu vyhnout. Jak velká je to zátěž pro mé tělo? Jak velkou dávku jsem dostala při uvedených rtg za poslední rok? S jakými odstupy by měla být rtg vyšetření prováděna? A k tabulce uvedené v prvním příspěvku - jak se počítají dávky mSv u jednotlivých vyšetření? Když je u urografie uvedena hodnota 2,1 mSv, znamená to, že se počítá se všemi snímky provedenými při vyšetření, nebo je dávka 2,1 mSv na každý snímek? Stejně tak hodnota uvedená u páteře 1,8 - na kolik snímků se vztahuje? Děkuji za odpovědi.
(Vložil(a): Kamila)
Dávky z vyšetření se počítají výpočetním programem (např. NRPB ? 250 pro CT vyšetření). Pro výpočet ekvivalentní dávky v jednotlivých orgánech a i dávky efektivní je vždy nutné znát přesné expoziční parametry, počet provedených snímků, v případě CT počet skenů, CTDI, případně tzv. DLP. U vyšetření v nukleární medicíně množství a typ aplikovaného radiofarmaka. Bez znalostí těchto parametrů nelze tedy přesně určit absorbovanou dávku, kterou jste během života obdržela.
Zhodnocení rizika provádí SÚJB (podle získaných hodnot parametrů) pouze na základě písemné žádosti v případě těhotných pacientek. Neexistuje žádný předepsaný odstup mezi lékařskými ozářeními. Pokud je vyšetření správně indikováno a je tedy pro zdraví pacienta potřebné, mělo by být provedeno.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)