Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 17.10.2009 18:30:47
Dobrý večer,prosím o Váš názor.Během roku jsem byl 2 krát na Ct břicha a mezitím 2 krát na rentgenu plic.Jak velkou dávku jsem zhruba dostal a ohrozilo to mé zdraví.Děkuji za Váš čas a odpověd.
(Vložil(a): miroslav coufal)
Pro přesný výpočet odhadu dávky z 2 vyšetření CT břicha a 2 snímků snímku plic je potřeba znát konkrétní hodnoty, které byly k provedení výkonu použity. Pokud chcete tato data získat, dotazujte se na pracovišti, které výkon provedlo.

Pro zjednodušení a pro orientační určení vaší dávky uvádíme průměrné hodnoty efektivní dávky z těchto vyšetření z našich dat, která máme k dispozici (2 x 1,2 mSv z CT břicha pro 5 nativních skenů + 2 x 0,02 mSv pro PA snímek na velký formát = 2,04 mSv). Je zřejmé, že větší podíl radiační zátěže činí dávka z CT vyšetření.

Celková efektivní dávka z vašeho vyšetření byla nižší než ta, kterou obdrží každý obyvatel v ČR každoročně z přírodního pozadí. Lékařské ozáření, která jste absolvoval nemůže ohrozit vaše zdraví.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)