Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 07.06.2009 08:37:26
Dobrý den,
mám dotaz ohledně genetiké informace. Dočetla jsem se, že podle nějaké studie mají často rentgenované ženy větší pravděpodobnost že porodí mongoloidní dítě. Závisí toto na počtu rentgenů za rok, nebo na dávce, kterou za ten den obdrží.
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Pravděpodobnost projevu genetických účinků u matek, které se podrobily rentgenovým vyšetření je zanedbatelná.
Genetické účinky ionizujícího záření nebyly dosud v lidské populaci prokázány. Ve studii potomků rodičů, kteří přežili jaderný výbuch na japonská města Hirošimu a Nagasaki, nebyl pro žádný ze 4 zvolených indikátorů genetického poškození prokázán statisticky významný rozdíl ve srovnání s kontrolní neozářenou skupinou populace.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)