Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 28.11.2008 14:02:06
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jestli se radiace z RTG vyšetření v těle kumuluje? V dospívání mi bylo provedeno 2x RTG střev, 1xslinivky, několikrát zuby, plíce. Nyní mám jít na rtg plic a bojím se, že by pomyslný pohár rtg zátěže mohl třeba přetéci a způsobit zdravotní problém.Mám se něčeho obávat?
Navíc plánuji těhotenství. Za jak dlouho po rtg se můžeme začít snažit?Doporučujete nějaká zvláštní opatření při samotném rtg plic, když plánuji otěhotnět?
Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Rtg záření se v těle nekumuluje a není stanoven žádný doporučený odstup mezi jednotlivými výkony. Cílem rtg vyšetření, která jste absolvovala, bylo stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Pro lékařské ozáření není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. V případě běžných radiodiagnostických výkonů jsou však dávky nízké (toto platí i pro vyšetření plic), není důvod se obávat, že by ozáření mohlo ohrozit plánované těhotenství a nejsou nutná žádná opatření při snímkování plic.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)