Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Indikace k vyšetření 14.09.2018 16:52:08
Dobrý den, chtěl bych se dotázat, může rentgenolog indikovat k vyšetření (rtg a CT) i v rámci svého oboru? Ev. proč ano či ne?
(Vložil(a): Jaroslav Ř.)
Dobrý den,

specifikace indikujícího lékaře ve uvedena v zákoně č. 373/2011 Sb., podrobnějí pak v NRS, která odbornost je indikujícím je zcela v gesci MZ ČR.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)