Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Rtg L páteře 16.02.2018 18:30:33
Dobrý den, prosím o zaslání odhadu obdržených dávek záření v mSv a rizika indukce nádoru v budoucnu. Pro zdravotní problém se zády a nejasné stanovení první diagnózy mi byly nyní půl roku po předchozím rtg vyšetření L páteře, SI skloubení a obou kyčlí provedeny opět tyto samé rtg snímky.Vždy to bylo 6 snímků, čili v rozmezí půl roku 12 snímků v této oblasti. K opakování vyšetření došlo proto, že každé pracoviště chtělo mít vlastní snímky, i když jsem na předchozí rentgenování upozorňovala. Bylo mi řečeno, že dávky nejsou nebezpečné. Moc se v tom již neorientuji, dle informací zde už mi odhad celkového ozáření vychází stejný jako např. jedno nebo dvě CT.
Snažila jsem se i najít informace ohledně sledování rizik z ozáření po jaderných katastrofách v minulosti a indukci nádorů u ozářených obyvatel v dlouhodobém horizontu let, ale nic moc jsem k tomu nenašla. Nicméně se bojím, že v budoucnu je pro mě indukce nádoru jasná. Prosím o objasnění problému a příp. uvedení zdroje informací - např. výsledky sledování obyvatel po jaderných katastrofách po desetiletích. Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez znalostí konkrétních paramentů ozáření nelze provádět odhad dávky záření, ani určovat pravděpodobnost indukce nádoru v budoucnu.
U diagnostických ozáření (rtg snímky L páteře, SI skloubení, kyčlí) Vás však můžeme zcela jistě uklidnit, že pravděpodobnost indukce nádoru je velmi nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)