Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Časté rentgenování 03.11.2015 11:43:37
Dobrý den a jak máme vědet zda li jsme zařazení do skupiny A,nebo B.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

je povinností Vašeho zaměstnavatele, aby vás o této skutečnosti informoval. Dle Atomového zákona (AZ) platí, že pokud vykonáváte práce s umělými zdroji ionizujícího záření, podstupujete profesní ozáření. Osoba vystavená profesnímu ozáření je radiačním pracovníkem. Podle § 4 odst. 12 AZ se radiační pracovníci, dle míry ohrožení zdraví, zařazují do kategorie A nebo B.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)