Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Časté rentgenování 04.05.2015 21:00:38
Dobrý den zajímalo by mě zdali jako pracovník na operačním sále mám nárok na dozimetr,když jsem prakticky každý den vystavena rtg záření u operací...jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v tomto směru?Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Nárok na osobní dozimetr je vztažen na radiačního pracovníka kategorie A, který je zařazován k výkonu práce v kontrolovaném pásmu. Rozhodující je, zda je nebo zda není na operačním sále vymezeno kontrolované pásmo.
Povinností zaměstnavatele je vybavit radiačního pracovníka kategorie A osobním dozimetrem a zajistit pro něj preventivní každoroční lékařské prohlídky. Pokud je na pracovišti vymezeno kontrolované pásmo je pro výkon práce v něm zařazován právě pracovník kategorie A, pracovník kategorie B v něm může pobývat a pracovat jen pokud jeho dávka není větší než 1 mSv/kalendářní rok. Před zahájením každé práce se ZIZ, tedy i před prvním použitím ZIZ na operačním sále musela být držitelem povolení, kromě jiného, pro vedena optimalizace radiační ochrany, měření rozptýleného záření, na základě které byla provedena kategorizace radiačních pracovníků, návrh na vymezení/nevymezení kontrolovaného pásma, vymezení sledovaného pásma. S dotazy o podmínkách práce na operačním sále se obracejte na dohlížející osobu vašeho pracoviště, která má v dispozici schválenou dokumentaci.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)