Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: 13.07.2014 17:50:55
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dávku záření při angiografii. Je nějaká hranice, která by se neměla překročit? U nás v nemocnici ji zapisujeme u každého vyšetření v Gy/cm2. Jaká dávka záření se tím myslí. Dávka se pohybuje od 10 -100Gy/cm2.
Lze srovnat snímek plic s angiografií? Zapíšeme dávku 20Gy/cm2, kolik by musel pacient absolovat snímků plic, aby dosáhl stejé dávky. Děkuji za odpověď Hanka
(Vložil(a): Hana Koťarová)
Dobrý den, lékařské ozáření nepodléhá limitům, není tedy stanovena dávka, která nesmí být u pacienta překročena.
Riziko plynoucí z indikovaného vyšetření je převáženo benefitem z jeho provedení (zjištěná diagnózy, provedený život zachraňující zákrok).
Platí však, že každé pracoviště musí mít vytvořeny tzv. místní diagnostické referenční úrovně (MDRÚ) pro prováděná vyšetření.

Hodnota (veličina), kterou zapisujete je součin kermy a plochy a je v jednotkách Gy.cm2 (pozor nikoli Gy/cm2).
Z této informace předpokládáme, že i MDRÚ máte stanoveny v této veličině.
Součin kermy a plochy je úměrný celkové energii záření, které vyšlo rtg zařízení během celého vyšetření ze všech projekcí.
Je to hodnota, pomocí které je možné hodnotit celkové ozáření pacienta, hodnota, kterou porovnáváme s MDRÚ, zda dávka pro pacienta optimalizovaná.

Ve výjimečných případech (dlouhotrvající a komplikované angiografie), může výkon vést až k tak vysoké dávce na kůži (total skin dose nebo air kerma), která se může blížit prahu deterministického účinku. SÚJB proto doporučuje, aby se u takových výkonů zapisovala i tato hodnota a byl o ní informován pacient i aplikující lékař.

Běžná hodnota součinu kermy a plochy pro vyšetření plic: PA projekce 0,15 Gy.cm2, LAT projekce 0,35 Gy.cm2.
Angiografická vyšetření mohou tedy v některých případech odpovídat až 100 snímku plic.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)