Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky k ochranným pomůckám 14.07.2014 16:00:11
Dobrý den, tak z toho jsem pochopila,že žádná vyhláška neexistuje na obsluhu OPG ,stačí když lékař,který udělal zkoušku u Vás, napiše papír,člověku bez vzdělání,že byl proškolen ´a může přístroj obsluhovat . To je velice zajimavé,že toto povolili v Bruselu . Můžete mi napsat jestli jsem to dobře pochopila.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, správně jste pochopila, že kdo obsluhuje OPG není předmětem vyhlášky, která je v kompetenci SÚJB. SÚJB dle požadavků vyhlášky č. 146/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů stanovuje podmínky získání zmiňované zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ). Osoba se ZOZ (dohlížející osoba) je garantem dodržení požadavků radiační ochrany. Dohlížející osobou může být přímo zubní lékař, ten často sám obsluhuje zubní rtg (tedy i OPG) nebo může delegovat tuto činnost/práci/obsluhu rtg na jinou jím pověřenou osobu, kterou má povinnost proškolit z postupů a zásad radiační ochrany. SÚJB v rámci inspekční činnosti kontroluje, zda pracoviště má tuto osobu se ZOZ, tuto dohlížející osobu. Tím kompetence SÚJB, této oblasti, končí.
Náplň práce a požadavky na vzdělání zdravotnických pracovníků poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření (aplikace i.z.) je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví (MZ). MZ je zodpovědné za to, kdo a s jakým vzděláním může aplikovat i.z.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)