Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

výpadek el. energie 04.04.2011 16:23:51
Dobrý den, zajímalo by mě, jak by se postupovalo v JE v případě déletrvajícího výpadku el. energie (vyřazení přenosové soustavy) v řádu dnů, týdnů a déle, způsobeného např. málo pravděpodobnou, ale přesto možnou silnou magnetickou bouří. Jak bude zajištěno dlouhodobé chlazení odstaveného reaktoru (viz. Fukušima), dostatek paliva pro nouzové agregáty, komunikace? Předem děkuji za odpověď. (P.S. jadernou energetiku považuji v současné době za obtížně nahraditelnou).
(Vložil(a): Tomáš Urban)
pokud mám mluvit za české jaderné elektrárny, scénář by byl následující: Pokud by kleslo napětí (frekvence) na pracovním přívodu (400kV), dojde o odpojení bloku od přenosové soustavy a k zregulování výkonu bloku na vlastní spotřebu. Provoz na "vlastní spotřebu" je časově omezen, tzn. v případě skutečně dlouhodobého výpadku by situace vyžadovala přejít na jiný zdroj napětí. Pokud by došlo k totálnímu blackoutu v soustavě (nebyla by k dispozici ani rezervní přípojnice 110kV), došlo by ručně (či odstavením reaktoru/turbíny) ke startu všech dieselgenerátorů. Ty by pak přebraly zátěž nutnou k dochlazení bloku (v zásadě však stačí 1-2 pro blok). Provoz dieselgenerátorů je zaručen na dobu min 250hodin. Mezitím by probíhaly pokusy o znovuobnovení sítě, krajní řešení je využití přímých linek vedoucích do jaderných elektráren z elektráren vodních.
Nutno zmínit, že systém kontroly a řízení, důležité ventily, důležité osvětlení a komunikace je napájena z AKU baterií, které jsou trvale nabíjeny (buď z pracovního přívodu a nebo z dieselgenerátorů)

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.