Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Vliv ionizujícího záření na fertilitu
10830.03.2023 16:32:18
Ozáření předmětů RTG
13929.03.2023 13:41:24
Radiační pracovníci kategorie A
2129.03.2023 13:31:50
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření
16226.03.2023 20:29:40
Časté rentgenování
37922.03.2023 22:26:31
Radonová problematika
1814.03.2023 18:57:47
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
10614.03.2023 14:53:28
RTG a CT v těhotenství
47913.03.2023 08:48:19
Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ)
5410.03.2023 11:52:33
Měření záření
Zdravim! Jaké jsou možnosti indikace ionizujícího záření v domácích podmínkách, pokud se jedná o minimální technické vybavení? ...
105.03.2023 14:34:19
anonym
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.