Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
9314.05.2022 18:04:30
RTG a CT v těhotenství
45214.05.2022 11:36:32
Záření po RTG, CT a ozařování
6211.05.2022 22:39:16
Časté rentgenování
35011.05.2022 10:57:24
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
15410.05.2022 19:48:25
Neionizující záření
2909.05.2022 18:50:03
Otázky k dávkám ionizujícího záření
21304.05.2022 19:45:22
Otázky k ochranným pomůckám
11221.04.2022 19:44:43
Vliv ionizujícího záření na fertilitu
10021.04.2022 16:18:53
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření
14719.04.2022 21:04:25
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.