Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Otázky k dávkám ionizujícího záření
19925.11.2021 04:23:48
Ozáření předmětů RTG
12224.11.2021 17:03:09
Otázky k ochranným pomůckám
11024.11.2021 12:08:18
RTG a CT v těhotenství
43122.11.2021 13:26:21
Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta
11922.11.2021 08:06:12
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
13819.11.2021 06:50:08
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
7918.11.2021 16:48:01
Časté rentgenování
31814.11.2021 00:27:32
Vliv ionizujícího záření na fertilitu
9310.11.2021 17:47:18
Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ)
4409.11.2021 07:08:53
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.