Aktuálně

31.10.2012 14:29

Vyjádření SÚJB k poskytování služeb osobní dozimetrie

Státní úřad pro jadernou bezpečnost pravidelně provádí kontrolu služeb osobní dozimetrie jako služeb významných z hlediska radiační ochrany. Součástí…


05.10.2012 10:52

Vyjádření SÚJB k Sdělení Evropské Komise k výsledkům zátěžových testů

Evropská komise představila na tiskové konferenci dne 4. října 2012, ústy svého komisaře Güntera Oettingera, dokument „Sdělení Komise Radě a…


21.09.2012 17:42

Mise WANO na Jaderné elektrárně Dukovany

Světová asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) vyslala na Jadernou elektrárnu Dukovany 22 expertů z 9 zemí, kteří mají za úkol sledovat…


31.08.2012 17:06

Ve Vídni byla přezkoumávána jaderná bezpečnost ve světle havárie na japonské elektrárně Fukushima Daiichi

Ve dnech 27. – 31. srpna 2012 ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) pod vedením Li Ganjie/ho z Číny proběhlo 2.…


22.06.2012 10:29

Vydáno Povolení k náběhu 2. HVB ETE

SÚJB vydal dne 22.6.2012, na základě svých specializovaných kontrol, v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. § 9 odst.1e) (Zákon o mírovém využívání…


04.06.2012 22:19

Hodnotící konference ve Vídni potvrdila vysokou úroveň bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR

Ve dnech 14. – 23. května 2012 ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) proběhla 4. hodnotící konference Společné úmluvy o…


15.05.2012 13:32

Byly vypsány malé výzkumné projekty MAAE na rok 2012

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zveřejnila program koordinovaných výzkumných aktivit (Coordinated Research Activities) na tento rok. …


27.04.2012 08:08

Závěrečná zpráva ze zátěžových testů zveřejněna

Skupina evropských jaderných regulátorů (ENSREG) včera schválila souhrnnou zprávu z proběhlých zátěžových testů jaderných elektráren včetně přehledu…


21.03.2012 15:47

Událost na ETE ze dne 19.3.2012, netěsná ucpávka doplňovacího čerpadla

Dne 19.3.2012 v 00:12 došlo k zvýšenému nátoku do jímky speciální kanalizace na 2. hlavním výrobním bloku na JE Temelín. Následně byla identifikována…


08.03.2012 09:35

Výběr tématických článků z našich Aktualit

Zde si můžete připomenout, jak jsme Vás po havárii na jaderné elektrárně Fukušima Daiiči informovali


08.03.2012 09:30

Fukušimská havárie

Připravili jsme pro Vás malé ohlédnutí za fukušimskou havárií.


28.02.2012 13:35

Mimořádná událost

Dne 11.1.2012 byla oznámena na styčné místo KKC a na RC SÚJB Kamenná mimořádná událost (MU), při které došlo k ozáření.V důsledku manipulace s hlavicí…


08.02.2012 14:59

Pozvánka na Kulatý stůl

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín - Hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv ve světle havárie JE Fukušima


10.01.2012 10:42

Hlavní priority úřadu v roce 2012

Posláním SÚJB je ochrana jednotlivce, společnosti a životního prostředí před možnými škodlivými účinky ionizujícího záření. Naším prvotním úkolem pro…


02.01.2012 12:24

Dokončení další etapy zátěžových testů českých jaderných elektráren

Dokončili jsme další etapu zátěžových testů našich jaderných elektráren

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předal 30. 12. 2011 do Bruselu…