HERCA kampaň

V časopise Practicus (str. 34 – 37) byl zveřejněn článek a první tematická otázka, která je součástí HERCA kampaně. Časopis Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, které je v tištěné podobě rozesílán do ordinací praktických lékařů. Další tematické otázky HERCA kampaně budou postupně vycházet v následujících číslech tohoto časopisu.