Kontakt

Ředitel odboru pro kontrolu nešíření ZHN: Ing. Michal Merxbauer, Ph.D.

Vedoucí oddělení pro kontrolu zákazu CHBZ: Ing. Markéta Bláhová

Kontaktní adresa : Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Odbor pro kontrolu nešíření ZHN
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1

tel.: 226 514 213, 371, 602 302 014;  fax: 226 514 420

e-mail: marketa.blahova@sujb.cz nebo chemie@sujb.cz