Kontakt

Kontaktní adresa:Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Odbor pro kontrolu nešíření ZHN
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
Telefonní spojení:+420 221 624 213 (vedoucí oddělení)
+420 221 624 371 (sekretariát odboru)
Faxové číslo:+420 226 514 420
E-mail:chemie@sujb.cz