Veřejné zakázky

Odkaz na elektronické tržiště SÚJB

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. března 2012 č. 222 při zadávání veřejných zakázek, 

  • malého rozsahu, 
  • veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a 
  • veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy postupem podle § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

jejichž předmětem jsou komodity obsažené v Seznamu komodit, v souladu s Pravidly, využívá SÚJB elektronické tržiště www.tendermarket.cz

Odkaz na profil SÚJB

Zadávací řízení realizované SÚJB podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů (tj. veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je od 2 000 000 Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, od 6 000 000 Kč bez DPH v případě stavebních prací) a ostatní dokumenty požadované zmíněným zákonem jsou uveřejňovány na profilu zadavatele. 

Profil SÚJB je na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/SUJB.

V souladu s vnitřními předpisy SÚJB jsou na tomto profilu zveřejňovány informace k veřejným zakázkám malého rozsahu.