Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 10.9.2019
  • 24.10.2019
  • 18.12.2019

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Fotografie budovy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Mgr. Daniela Janáčková, tel. 221 624 755, e-mail: daniela.janackova@sujb.cz

 


 

INFORMACE o odborné přípravě „Stanovení radonového indexu pozemků“ 2019

Název kurzu:                          Stanovení radonového indexu pozemků

Pořádající organizace:            Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (PřF UK)

Místo konání:                         PřF UK, Praha 2, budova Albertov 3

Termín kurzu:                         20.05.2019 – 22.05.2019 

Zahájení kurzu:                      20.05.2019 (pondělí),             12:30 hod.

Ukončení kurzu:                     22.05.2019 (středa),               16.00 hod.     

Obsah kurzu: Radiační ochrana, biologické účinky ionizujícího záření, legislativa, základy radioaktivity a jednotky, horniny a radioaktivita hornin ČR, radon v horninách, metody měření radonu v půdním vzduchu, metodika stanovení radonového indexu pozemku, přístroje a standardizace dat, mapy radonového rizika ČR, výpočetní úlohy k radonu, ukázka přístrojů a terénního měření radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.

Lektoři:                                   SÚJB, SÚRO, PřF UK

Přihlášku s vaší identifikací     zašlete e-mailem do 1.5.2019 na adresu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba:                    Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.

                                               Přírodovědecká fakulta UK v Praze

                                               Albertov 6

128 43 Praha 2                       matolin@natur.cuni.cz

                                               Tel.: 221951545

mobil: 728321704

Výstupní dokument:              Osvědčení o účasti v kurzu vystavené Univerzitou Karlovou a podepsané děkanem PřF UK.

­­


 

KURZ ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ČINNOSTI ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITĚ Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY:

STANOVOVÁNÍ OSOBNÍCH DÁVEK PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ A NA PRACOVIŠTÍCH S MOŽNÝM ZVÝŠENÝM OZÁŘNÍM OD RADON

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V LÁTCE UVOLŇOVANÉ Z PRACOVIŠTĚ S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ VE VOD Ě, VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OZÁŘENÍ VE STAVBÁCH

Koná se ve dnech: od 1. do 3.10.2019

místo: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1, 1. patro, místnost č. 111
Kontaktní adresa a telefon: KurzyRO@fjfi.cvut.cz tel. 607 729 178

Popis Kurzu a přihláška: