Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 18.5.2022
  • 23.6.2022
  • 22.9.2022
  • 20.10.2022
  • 24.11.2022
  • 15.12.2022

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Fotografie budovy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Mgr. Daniela Janáčková, tel. 221 624 755, e-mail: daniela.janackova@sujb.cz


INFORMACE O DALŠÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ PRO STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKŮ 2022

Kurz další odborné přípravy pro stanovení radonového indexu pozemků pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Termín kurzu: 19. 5. 2022

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu vedoucího kurzu nejpozději do 30. 4. 2022.

Vedoucí kurzu:                  

RNDr. Ondřej Šálek Ph.D.

e-mail: ondrej.salek@natur.cuni.cz

Informace o kurzu a přihláška ke stažení.


OZNÁMENÍ o odborné přípravě „Stanovení radonového indexu pozemků“ 2022

Název kurzu:                          Stanovení radonového indexu pozemků

Pořádající organizace:            Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (PřF UK)

Místo konání:                         PřF UK, Praha 2, budova Albertov 3

Termín kurzu:                         05.09.2022 – 07.09.2022 

Zahájení kurzu:                      05.09.2022 (pondělí),             12:30 hod.

Ukončení kurzu:                     07.09.2022 (středa),              16:00 hod.     

Obsah kurzu: Radiační ochrana, biologické účinky ionizujícího záření, legislativa, základy radioaktivity a jednotky, horniny a radioaktivita hornin ČR, radon v horninách, metody měření radonu v půdním vzduchu, metodika stanovení radonového indexu pozemku, přístroje a standardizace dat, mapy radonového indexu ČR, výpočetní úlohy k radonu, ukázka přístrojů a terénního měření radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.

Lektoři:
SÚJB, SÚRO, PřF UK

Přihlášku s vaší identifikací zašlete e-mailem do 1.8.2022 na adresu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba:                   
Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6, 128 43 Praha 2  
matolin@natur.cuni.cz
Tel.: 221951545
mobil: 728321704

Výstupní dokument: Osvědčení o účasti v kurzu vystavené Univerzitou Karlovou a podepsané děkanem PřF UK.