Registrační karta - rodná čísla - písemný souhlas

Dotaz na zpětné vyžadování písemného souhlasu pracovníka s poskytováním rodného čísla pro účely osobní dozimetrie.

Dotaz:

Je nutné nechat všechny pracovníky (již zaměstnané) podepsat novou registrační kartu pracovníka pro osobní monitorování?

Odpověď:

Povinný souhlas radiačního pracovníka (jedná se o pracovníky kategorie A) nastal v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., od 1.1.2005 (v návaznosti na legislativní požadavky ošetřující osobní údaje zákon č. 101/200 Sb. a používání rodných čísel zákon č. 133/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). To znamená od všech nových pracovníků (radiační pracovníci kategorie A), kteří nastoupili po 1.1.2005 se vyžaduje jejich písemný souhlas (§ 84 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.) s "využitím rodného čísla" pro účely evidence osobních dávek (viz text na registrační kartě pracovníka).

Zároveň upozorňujeme, že k vedení evidence osobních dávek držitelem povolení před 1.1.2005 je nutné mít (na pracovišti DP) tento souhlas od všech osob, jejichž osobní údaje jsou někde tímto způsobem shromažďovány – tedy i historicky. Tato povinnost se nevztahuje na SÚJB jako orgán státní správy, jemuž bylo umožněno tyto údaje vést podle zvláštního právního předpisu. Není tedy nutné, aby jednotliví držitelé povolení zasílali SÚJB tyto souhlasy zpětně.