Doporučení SÚJB týkající se radiodiagnostiky

1.       Zkoušky provozní stálosti

1.1.    Zkoušky provozní stálosti na pracovištích registrantů (platné od 1.7.2018)

1.2.    Zkoušky provozní stálosti - mamografická digitální pracoviště (2009), bude revidováno

1.3.    Zkoušky provozní stálosti - skiagrafická filmová pracoviště, skiaskopická pracoviště (2010), bude revidováno

1.4.    Zkoušky provozní stálosti - skiagrafická digitální pracoviště (2010), bude revidováno

1.5.    Požadavky na kontrolní a zkušební procesy v oblasti radiační ochrany v radiologii Zobrazovací proces výpočetní tomografie - zkoušky provozní stálosti  (2004), bude revidováno

2.       Radiologické události – v přípravě

3.       Diagnostické referenční úrovně – v přípravě

4.       Dokumentace držitelů povolení k hodnocení vlastností v radiodiagnostice – v přípravě

5.       Osobní monitorování Část I. - zevní ozáření (2019)

 

Vysvětlivky:

doporučení psaná tučným písmem – aktuální doporučení

doporučení psaná obyčejným písmem – starší doporučení, která dosud nejsou aktualizována podle nové legislativy SÚJB

doporučení psaná kurzívou – připravovaná doporučení