K problematice bazénů vyhořelého paliva na elektrárně Fukushima I

K problematice bazénů vyhořelého paliva

Vyhořelé jaderné palivo, které je již vyjmuto z aktivní zóny, stále generuje teplo, proto je nezbytné jej kontinuálně chladit. K tomuto účelu slouží bazény vyhořelého paliva, které jsou na fukušimské jaderné elektrárně umístěny v horní části reaktorové budovy každého bloku (a dále je na elektrárně jeden bazén společný pro všech šest bloků). Za normálních provozních podmínek teplota v bazénech nepřesahuje 25˚C. Kontinuální vývin tepla z vyhořelého paliva ovšem vyžaduje taktéž nepřerušované chlazení. V důsledku výpadků elektřiny na elektrárně však byla tato funkce narušena (proto na 4. bloku došlo v bazénu k přehřátí paliva s následnou explozí, požárem a uvolněním malé části radioaktivního inventáře do ovzduší). V tuto chvíli jsou z tohoto pohledu nejpostiženější bloky 3 a 4. Proto ozbrojené síly Japonska dne 17. března v 9:48 zahájily plnění bazénů vodou, a to ze vzduchu za pomoci vrtulníků a následovat by mělo i chlazení vysokotlakými čerpadly ze země.

Teplota v bazénech stejně jako hladina chladiva (vody s kyselinou boritou) je nepřetržitě monitorována. Zatím máme k dispozici následující údaje:

4. blok

Teplota v bazénu

14. března

84 ˚C

15. března

84 ˚C

16. března

Údaj není k dispozici

5. blok

Teplota v bazénu

14. března

59.7 ˚C

15. března

60.4 ˚C

16. března

62.7 ˚C

6. blok

Teplota v bazénu

14. března

58.0 ˚C

15. března

58.5 ˚C

16. března

60.0 ˚C