Archiv aktualit o radiační situaci na území ČR

30.5. - 5.6.2022

Radiační situace na našem území byla v týdnu od 30.5. do 5.6.2022 normální a nevykazovala žádné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Dávkové příkony se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nSv/h (1 nanoSv/h = 10-9 Sv/h).

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách µBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

V rámci Radiační monitorovací sítě ČR jsou sledovány i další složky životního prostředí a položky potravního řetězce - výsledky naleznete v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude nyní aktualizovaná každý den, případně častěji podle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.