Program RERTR

V roce 1978 byl za účelem převedení výzkumných reaktorů z vysoce obohaceného jaderného paliva na palivo s nízkým obohacením (méně než 20% 235 U) založen dnes již komplexní program, Reduced Enrichment for Research and Test Reactors, RERTR (Snížené obohacení pro výzkumné reaktory). Program podporuje vývoj a kvalifikaci nového paliva s nízkým obohacením uranu, které by mělo nahradit palivo s vysoce obohaceným uranem vyrobené v USA. Jeho cílem je omezení mezinárodního obchodu s vysoce obohaceným uranem. Od svého vzniku byl program rozšířen již o několik podprogramů:

Komplementárně k RERTR byl v roce 1996 zahájen program Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel, FRRSNF (Vyhořelé jaderné palivo v zahraničních výzkumných reaktorech) sloužící k návratu vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva amerického původu z výzkumných reaktorů v zahraničí zpět do USA. Podmínkou pro zpětné přijetí paliva je souhlas zahraničního provozovatele s převedením reaktoru na nízké obohacení.

Další z navazujících aktivit je i program podporující navrácení vysoce obohaceného jaderného paliva ruské výroby ze země zahraničního provozovatele do země původu, tedy Ruské federace, probíhající od roku 1999 - Russian Research Reactor Fuel Return, RRRFR (Návrat ruského paliva pro výzkumné reaktory). Tento program běží ve spolupráci USA s Ruskou federací a MAAE. Podporuje celosvětovou likvidaci zásob vysoce obohaceného uranu a převod výzkumných reaktorů na nízko obohacené palivo, čímž přispívá k naplňování cílů jaderného nešíření. Mezi 17 zemí využívajících palivo původem z Ruské federace, resp. z bývalého Sovětského svazu, patří i Česká republika. Právě s odvoláním na program RRRFR byla ČR učiněna významná nabídka umožňující odvoz vysoce obohaceného jaderného paliva z výzkumných reaktorů v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži (ÚJV Řež, a.s.) zpět do Ruské federace na náklady vlády USA a za asistence MAAE. Analogický odvoz byl již úspěšně uskutečněn z Bulharska, Libye, Rumunska a Uzbekistánu.

Jako součást programu RERTR Spojené státy v květnu 2004 vyhlásily v souladu s Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction (Globálním partnerstvím proti šíření zbraní a materiálů hromadného ničení) Global Threat Reduction Initiative, GTRI (Iniciativu vedoucí ke snížení celosvětové hrozby), která je zaměřena na omezení možného zneužití jaderných a radioaktivních materiálů. GTRI podporuje dlouholeté úsilí o nešíření, stávající programy zaměřené na identifikaci, zajištění, zpětné získání nebo usnadnění likvidace citlivých jaderných a radioaktivních materiálů a posiluje mezinárodní snahy o zmírnění globálního ohrožení.