Mezinárodní akce a formuláře

Návod k použití nabídky zahraničních akcí odboru mezinárodní spolupráce (OMS) SÚJB 

1. Ze seznamu výše vyberte akci, o kterou máte zájem, a vyjednejte si účast se svým nadřízeným. 

2. Zkontrolujte, jestli se jedná o akci, na kterou potřebujete nominaci SÚJB. Pokud ne, spojte se přímo s pořadatelem (tyto akce do databáze zařazujeme jen pro Vaši informaci). 

3. Pokud naši nominaci potřebujete, vyplňte přihlašovací formulář na našich stránkách a odešlete jej. 

4. Dále zkontrolujte, zda je vyžadován nějaký formulář MAAE. Pokud ano, stáhněte jej ze stránek SÚJB, vyplňte a zašlete elektronickou poštou na adresu silvia.habadova@sujb.cz.

ALTERNATIVA pro akce pořádané Sekcí technické spolupráce MAAE - tj. regionální („RER“) nebo interregionální („INT“) semináře a akce pořádané v rámci našeho národního projektu („CZR“): přímá komunikace prostřednictvím webové platformy InTouch+.

5. Poté se můžete považovat za přihlášeného. O případném nepřijetí nebo modifikaci (finanční podpora MAAE) se dozvíte od OMS SÚJB nebo MAAE. 

Mějte na paměti následující: 

1. Je třeba přihlásit se včas, tj. před termínem uzávěrky na SÚJB. Pozdní přihlášky bude OMS SÚJB vyřizovat jen v případě volné kapacity. 

2. Přihláška je závazná. OMS SÚJB bude brát při případném výběru v úvahu bezdůvodná storna, mezi něž se považuje i zákaz cesty nadřízeným. 

3. Od roku 2004 hradí náklady na dopravu a pobyt vyslaným pracovníkům vysílající organizace. V odůvodněných případech lze požádat o částečné nebo plné hrazení MAAE, a to na základě písemné žádosti vysílající organizace.