Mezinárodní terminologie

Odkaz na terminologický slovník v angličtině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) zveřejnila přehled odborných termínů, které jsou používány především ve vydávaných publikacích IAEA a při mezinárodní komunikaci související s jadernou technikou. Tento materiál podporuje harmonizaci terminologie při vytváření dokumentů a je pravidelně aktualizován tak, aby odrážel současný vývoj v jaderné technice. Tento dokument je volně přístupný, jeho obsah je pouze informační.

Slovník je k dispozici v anglickém a španělském jazyce. Obsahuje rovněž používané zkratky.