Lehkovodní reaktory

Lehkovodními reaktory se pro naše účely rozumějí jaderné energetické reaktory, které pracují na tepelných neutronech, které jsou z rychlých neutronů na tepelné zpomaleny moderátorem. Tento proces moderování může být zajištěn obyčejnou, tzv. lehkou vodou H2O a palivo může být chlazeno taktéž lehkou vodou, takto fungují reaktory ruské konstrukce VVER a západní konstrukce PWR (jejichž rozdíly jsou uvedeny zde), nebo je použit jako moderátor grafit a jako chladivo lehká voda, pak se jedná o reaktory LWGR a v případě, kdy moderátorem je lehká voda, chladivem je lehká voda a z téže lehké vody, která moderuje a chladí palivo v reaktoru je generována pára jdoucí na turbínu, jde o reaktory BWR. Vzhledem k tomu, že lehká voda má odlišné moderační schopnosti nežli jiné k tomu používané látky, je potřebné pro zdárný průběh štěpné reakce zkoncentrovat štěpitelný izotop uranu 235U na obohacení minimálně 2 % hmotnostní uranu. Tuto nevýhodu nutnosti obohacování paliva na izotop uranu 235U nemají těžkovodní reaktory, které k moderování používají těžkou vodu D2O.