Rok 2019

EDUblokdatumINES

Dne 15.02.2019 byl 2.RB v režimu 1. V 08:11 hod. při práci na vyhledávání zkratu v osvětlení suterénu pracovníky ENERGO-SERVICE došlo k poškození drenážního ventilu vody vnitřního okruhu DG6 2QS11S10 neopatrnou manipulací se žebříkem. Toto správně neprodleně nahlásili obsluze DGS, která standardním postupem informovala obsluhu BD a SMSOaVO. DG6 byl prohlášen za neprovozuschopný a zahájeno čerpání LPP 3.7.2 A1. Vystavena žádanka č. 31144191 spěšnost 1 na opravu ventilu 2QS11S10. Po ukončení prací a odjištění Z/P odzkoušen 2x start DG z BD za přítomnosti SHIM. Zjištěn výpadek jističe buzení, prověřeno PEL, příčina nezjištěna, vystavena žádanka sp. 1 na firmu TES. Po kontrole prac. TES odzkoušen start z BD za přítomnosti SHIM, výpadek po cca 23 sek. od technol. příčiny (P-132 - P vody za čerp. 2QS10D01). Po kompletním odvzdušnění vnitřního okruhu proveden 2x start DG "místa" za přítomnosti SHIM , doba chodu DG6 - 12,5 a 3 minuty - bez závad.

 

215.2.20190
    
    
ETEblokdatumINES

Během vyvážení palivových souborů TVSA-T z aktivní zóny do bazénu skladování v odstávce 1GO19 byla detekována systémem On-line Sipping netěsnost pokrytí paliva u čtyř tříletých palivových souborů: CU02 (vyhoření 50 716 MWd/tU), CU06 (vyhoření 51 001 MWd/tU), CX03 (vyhoření 49 962 MWd/tU) a CX15 (vyhoření 50 599 MWd/tU). Jednoznačná příčina netěsností stanovena nebyla, pravděpodobnou příčinou se jeví nadměrný průhyb PP a tím vznikající interakce mezi PP a konstrukčními prvky PS (konkrétně úhelníky). Netěsné palivové soubory byly poté uloženy do BSVP. Pro kampaň U1C17 byl proveden redesign AZ.

112.3.20190/předběžná

Při provádění nedestruktivní kontroly RT v místnosti GA506/1 firmou RTD QUALITY SERVICES s.r.o. došlo ke zjištění neschopnosti zpětného zasunutí zdroje ionizujícího záření (ZIZ) do stínícího a transportního kontejneru. Příčinou bylo prasklé lanko v bowdenu dálkového ovládání. Obsluze se podařilo po rozebrání převodovky ovládání lanko uchopit rukou a ZIZ zatáhnout do krytu. Kořenovou příčinu události se nepodařilo s jistotou stanovit, avšak nejpravděpodobnější příčinou přetržení lanka je výrobní vada. Lanko bylo dva roky staré, bez sebemenší známky koroze, lehce ohebné. Jedná se o ojedinělou závadu – pracovníci s cca 40 lety praxe se s ní setkali poprvé.

 

114.3.20190