Předsednictví ČR v Radě EU

logo EU2009.cz

Rada Evropské unie (Rada) je jednou z nejvýznamnějších institucí Evropské unie. Je platformou členských států, v jejímž rámci jsou přijímána právní a politická rozhodnutí. O výkonnou pravomoc se Rada dělí s Evropskou komisí a o zákonodárnou a rozpočtovou rovněž s Evropským parlamentem. Rada se schází v devíti různých formacích, kterým zpravidla předsedá zástupce členského státu, který vykonává funkci "předsednictví".

symbol Rady EU Předsednictví v Radě Evropské unie znamená pro předsedající členský stát zejména na jedné straně určitou výhodu, protože dává možnost více ovlivňovat dění v Evropské unii a prosazovat přitom vlastní priority, na druhé straně je velikou zkouškou organizačních schopností předsedajícího státu. Ten především zajišťuje:

  • organizaci a řízení všech zasedání Evropské rady (jednání premiérů a hlav členských států EU), všech formací Rady Evropské unie (jednání věcně příslušných ministrů členských států), výborů a pracovních skupin Rady,

  • zastupování Rady při jednáních s ostatními institucemi Evropské unie, např. Evropskou komisí nebo Evropským parlamentem,

  • zastupování Evropské unie u mezinárodních organizací (např. OSN, OECD, OBSE) a zastupování při jednáních se třetími státy.

budova Rady EU Členské státy se ve výkonu předsednictví pravidelně po šesti měsících střídají, a to v pořadí stanoveném Rozhodnutím Rady (EU) 2016/1316.

Česká republika byla předsedajícím státem Rady EU v 1. polovině roku 2009, druhé předsednictví jí čeká v 2. polovině roku 2022.