Stanovení úrovně radioaktivní kontaminace pomocí moderní měřící techniky pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB