Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Lujo pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s UPL sondou